ELEKTROBUDOWA S.A., ul. Porcelanowa 12, 40 ? 246 Katowice.

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:
?    Prefabrykacja, dostawa oraz montaż i uruchomienie rozdzielnic obiektowych niskiego napięcia dla obiektu SKY TOWER we Wrocławiu,