Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31 -826 Kraków.

Zakres prac powierzonych firmie Electricon Sp. z o.o.:

  • Przebudowa instalacji elektrycznych remontowanych urządzeń wentylacyjno ? chłodniczych, remontowanej maszynowni chłodu oraz budowy układu kogeneracji,
  • Wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia w maszynowniach wentylacyjnych w maszynowni ziębniczej oraz wieżach chłodniczych,
  • Wykonanie 14-stu nowych wyłączników przeciw pożarowych dla nowo wykonywanej instalacji elektrycznej.