Dostawa rozdzielnic nN dla Aero Gearbox International Sp. z o.o.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

  1. Wykonanie projektu wykonawczego,
  2. Dostawa rozdzielnic nn typu PANEL prod. CUBIC, IP30 (MDB.01, MDB.02, EDB.01)