Modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej w Fenice Poland Sp. z o.o., dla Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach. Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

  1. Wykonanie projektu wykonawczego branży elektrycznej w ramach zadań: RZ/16/01 ?Modernizacja rozdzielni R-0,4 kV P-4 oraz zakup, dostawa i montaż transformatorów 3 x 1600 kVA?, oraz  RZ/16/07 ? ?Modernizacja rozdzielni R-0,4 kV P-9 oraz zakup, dostawa i montaż transformatora 1 x 1600 kVA?.

  2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

  3. Dostawa transformatora suchego, żywicznego TRIHAL firmy Schneider 1600kVA ?3 szt.

  4. Dostawa transformatora olejowego MINERA firmy Schneider 1600kVA ? 1 szt.

  5. Dostawa i montaż mostu szynowego 2500A typ KTA firmy Schneider

  6. Dostawa i montaż mostu szynowego 1600A typ KTA firmy Schneider

  7. Dostawa i montaż baterii kondensatorów 426 kvar firmy ZENEX ? 4 szt.

  8. Dostawa i montaż rozdzielnicy P4, 0,4kV typu PRISMA P firmy Schneider

  9. Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej P9,0,4kV typu PRISMA P firmy Schneider,