Zaprojektowanie i budowa ?pod klucz? stacji elektroenergetycznej 110/15kV Stróża, dla TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Krakowie.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:
1) Budynek stacji elektroenergetycznej 110/15kV wraz z instalacją elektryczną, telemechaniczną i sygnalizacją ppoż.,
2) Infrastruktura zewnętrzna stacji elektroenergetycznej 110/15kV tj. m.in. drogi, place manewrowe, ogrodzenia, oświetlenie dróg i placów, odwodnienie terenu stacji, ochrona odgromowa oraz zewnętrzna antywłamaniowa ochrona przestrzenna stacji,
3) Rozdzielnia 110kV (układ H5) ? urządzenia i aparatura 110kV. Wyposażenie: dwa pola liniowe, dwa pola transformatorowe i pola sprzęgła, obwody EAZ ? strona 110kV,
4) Stanowiska transformatorów mocy 110/15kV,
5) Montaż 2 transformatorów 110/15kV o mocy 25MVA,
6) Mosty kablowe łączące transformatory 110/15kV z rozdzielnicą SN,
7) Dostawa i montaż 18 pól rozdzielnicy SN ? 15kV (bez pozostałych $-ech pól SN-15kV). Rozdzielnicę SN zaprojektować jako 22 polową,
8) Obwody EAZ ? strona 15kV,
9) Urządzenia potrzeb własnych stacji,
10) Układy pomiarowo ? rozliczeniowe,
11) Urządzenia łączności,
12) Linia 110 kV ? wprowadzenie do stacji,
13) Przewód OPGW nad linią 110kV,
14) Kabel światłowodowy od bramki stacyjnej 110kV do pomieszczenia nastawni,
15) Przebudowa linii SN-15kV, w tym kablowanie kolidujących linii z budową stacji,
16) System Ochrony Technicznej (SOT),
17) Wyprowadzenie linii kablowych SN na istniejącą sieć 15kV,
18) Dokumentacja projektowa dla całości zadania,
19) Przystosowanie drogi dojazdowej,