?Modernizacja Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) rozdzielni 110 kV typu GIS w stacji elektroenergetycznej 110/15/15kV Kampus (zaprojektuj i wybuduj)?, dla TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Krakowie.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:
1) Likwidacja istniejącego SSiN wraz z aparaturą i obwodami wtórnymi EAZ,
2) Zmiana sposobu połączeń obwodów wtórnych aparatury pierwotnej z cyfrowego na wykonany w technologii konwencjonalnej, tzw. Klasyczne okablowanie, stykowe odwzorowanie stanu położenia łączników, drutowe połączenia sterowników polowych z obwodami urządzeń pierwotnych, czujnikami ciśnienia SF6 itd.,
3) Wykonanie nowych obwodów wtórnych EAZ i SSiN dla rozdzielni 110kV,
4) Wykonanie nowego Systemu Sterowania i Nadzoru dla rozdzielni 110kV,
5) Edycja telemechaniki z nowych urządzeń w systemie SCADA,
6) Opracowanie dokumentacji technicznej.