Przebudowa systemu elektroenergetycznego w Leźnicy Wielkiej, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:
1) Budowa budynku stacji transformatorowej ST-8A ? kontenerowej rozdzielni nN, kontenera z agregatem prądotwórczym, murowanego budynku socjalnego,
2) Budowa stacji transformatorowych kontenerowych w zakresie kontenerowych rozdzielni nN, kontenerów z agregatami prądotwórczymi, wykonanie instalacji elektrycznych wnętrzowych,
3) Wykonanie kanalizacji kablowej,
4) Wykonanie instalacji odgromowej w obiektach budowlanych,
5) Wykonanie instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i klimatyzacji dla budynku obsługi energetycznej,
6) Budowa instalacji wody i kanalizacji dla budynku obsługi energetycznej,
7) Przebudowa zewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej dla budynku obsługi energetycznej,
8) Wykonanie kablowych linii elektroenergetycznych,
9) Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i drogowego,
10) Rozbiórka istniejących stacji transformatorowych,
11) Wykonanie monitoringu działania rozdzielni nN, kontroli dostępu do rozdzielni nN, systemu TSN terenu wokół stacji.