Wymiana rozdzielni i montaż transformatorów wraz z robotami towarzyszącymi, dla Centrum Onkologii ? Instytut im. Marii Skłodowskiej ? Curie z siedzibą w Warszawie.

Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:
1) Wymiana dwusekcyjnej rozdzielni nN wraz z przynależną do niej baterią kondensatorów. Wymiana transformatorów zasilających w/w rozdzielnię z olejowych 630kVA 15/0,5kV na suche żywiczne 2000kVA 15/0,4kV wraz z robotami towarzyszącymi w Centrum Onkologii ? Instytutu w Warszawie przy ul. Roentgena 5.
2) Układanie kabli,
3) Instalacje stacji rozdzielczych,
4) Instalacje transformatorów elektrycznych,
5) Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,
6) Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

 

Wszystkie w/w prace wykonywane są na obiekcie czynnym.