Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje:

 1. opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej,
 2. demontaż: istniejącej aparatury WN, aparatury EAZ, telemechaniki, betonowych konstrukcji wsporczych, przewodów roboczych i odgromowych linii WN wraz z osprzętem i izolacją, konstrukcji słupów WN, furtki (wraz z utylizacją), bramy wjazdowej (wraz z utylizacją),
 3. rozbiórki budynku wraz z fundamentami,
 4. budowy budynku WN?SN,
 5. dostawy, montażu i uruchomienia rozdzielni 110kV (GIS),
 6. dostawy, montażu i uruchomienie rozdzielni 20kV,
 7. dostawy, montażu i uruchomienia rozdzielni 6kV,
 8. dostawy, montażu i uruchomieniu transformatorów potrzeb własnych 160kVA,
 9. budowy linii kablowych SN,
 10. obwodów wtórnych WN i SN,
 11. telemechaniki, telekomunikacji, łączności, systemu nadzorowania i nadzoru (SCADA), potrzeb własnych AC/DC, sygnalizacji centralnej,
 12. system asekuracji,
 13. linii światłowodowych,