ELECTRICON SP. Z O.O.

ELECTRICON SP. Z O.O., ul. Longinusa Podbipięty 29A, 31 – 980 Kraków

ELECTRICON SP. Z O.O., ul. Longinusa Podbipięty 29A, 31 – 980 Kraków,
Tel. +48 12 312 86 10, Fax. +48 12 312 86 00
NIP 679 309 15 19 REGON 122 829 126 KRS 0000457194
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000,00 PLN